Styrelse medlemmar:

Namn

Vald / nyval

Kontakt

Titel

Lars Utter

Vald 2 år, nyval 2025

ordforande@valsangsodra.se

Ordförande

Carina Rutgersson

Vald 1 år, nyval 2024

ekonomi@valsangsodra.se

Kassör

Lena Nordberg

Vald 2 år, nyval 2025

styrelse@valsangsodra.se

Sekreterare

Jan Larsson

Vald 1 år, nyval 2024

styrelse@valsangsodra.se

Ledamot

Christian Josefsson

Vald 1 år, nyval 2024

styrelse@valsangsodra.se

Ledamot

Hans Nilsson

Vald 2 år, nyval 2025

styrelse@valsangsodra.se

Revisor

Martin Chan

Vald 2 år, nyval 2024

styrelse@valsangsodra.se

Revisor

Områdesansvariga

Ansvar Områdesansvariga

Ansvar medlem i
S. samfällighetsförening samt
S. Ekobys samfällighetsförening

Område 1, Ingela Petersson

Område 2, Patrik Szabong

Område 3, Jan Stotzer

*Ansvar för tillhörande väg och diken upp till 2 m. på var sida mot tomtgräns.

*Samordna arbetsdagar på uppdrag av styrelsen.

*Inventera och upprätta förteckning på åtgärder som behöver göras.

*Meddela områdesansvarig 

*Delta i planerade arbetsdagar

*Meddela områdesansvarig väsentlig information kopplad till ansvarsområdet

Protokoll

Dokument från styrelsemöten, årsmöten och vattenprover finns tillgängligt genom att klicka på rubrikerna nedan.

Stadgar

Stadgarna styr föreningensarbete, för att läsa våra stadgarna i sin helhet klicka på knappen.