Just nu på området:

Städdag 25 maj
10-13


Område 1 träffas vid pumphuset
Område 2 träffas vid stora parkeringen

Område 3 träffas vid pumphuset

Vägansvarig kommer fördela ut arbetsuppgifter 


Avslutas med allmänn träff vid dansbanan där fiskedamm för barnen kommer att ordnas

Vi behöver dig som vill vara med och påverka vårt område!

Det finns många sätt att engagera sig för en bättre närmiljö i vår samfällighet. Tillsammans är vi starkast och alla olika kompetenser och erfarenheter behövs. Genom samtal med styrelse och medlemmar ser vi att kompetenser kring vatten och föreingsverkstamhet är särskilt efterfrågat i vår förening just nu. 

Inför årsmötet söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen. 

För nyval i år söker vi: en ordförande och en revisor samt en områdesansvarig till område 1. 
Vi söker också personer till valberedningen

Prata gärna med oss om du har frågor eller fungeringar kring uppdragen. Har särskilda kompetenser du vill bidra med, eller har tips på personer som kan passa dom olika updragen. 

P.s. vi finns på plats på städdagen i området och en liten fiskedamm kommer ordnas för barnen. Med vårliga hälsningar 
Valberedningen
Lotta & Alexandra

Info från styrelsen

Facebookgruppen

Styrelsen försöker vid olika händelser (tex vattenläckor) snabbt lägga ut information i Facebookgruppen. 
Alla har inte Facebook och det har kommit önskamål om andra kontaktvägar. Styrelsen kommer att pröva med att skicka ut SMS massutskick. För det behöver vi ert aktuella telefonnummer. 
På årsstämman kommer listor att ligga ute med de telefonnummer vi har. Där kan du kontrollera om vi har rätt telefonnummer till dig. 

Kort om sidan


Här kan du hitta information om det mesta som händer och har hänt i Valsängs samfällighet.

Här finns styrelsens och områdesrepresentanternas kontaktuppgifter, samfällighetens verksamhet, stadgar och regler mm.

 

Som nyinflyttad bör du snarast kontakta föreningens styrelse så att du kommer med i medlemsregistret styrele@valsangsodra.se

Akuta ärenden.

Ring alltid 112 


SOS app

Ge direkt position till räddningstjänst vid olycka. Få vma meddelanden i telefonen.


Viltolycka

Krockat med djur?


Hjärtstartare

Var finns närmaste hjärtstartare? 


Fågelcentralen

073–310 57 73
Vid upphittad skadad fågel. 

unsplash