Dokumenterade händelser

Löpande händelser under året:

Arbetsdagar


Två gånger om året träffas föreningens medlemmar för att umgås och tillsammans göra fint i vårt område.  Detta äger rum vår och höst. Samling sker vid varje områdes samlingspunkt!


Området är indelat i tre delområden och innan träffen gör de områdesansvariga en besiktning av våra vägar och marker och tillsammans med styrelsen kommer de överens om vad som behöver göras. Det är viktigt att vi har en helhetssyn på området, så att vi inte bara ser till miljön i vårt omedelbara närområde.

Det finns också pumphus och reningsverk som behöver målas om då och då och diken som måste grävas. 

Eftersom området inte har asfalterade vägar, måste också dessa ses över, mötesplatser breddas, hål fyllas igen.

Det är ett väldigt bra tillfälle att lära känna sina grannar lite mera och särskilt för nyinflyttade att komma in i gemenskapen.


Det är ett väldigt bra tillfälle att lära känna sina grannar lite mera och särskilt för nyinflyttade att komma in i gemenskapen.


Arbetsinsatsen brukar avrundas med samling vid styrelselokalen eller dansbanan.